Zoeken

Hoe veilig is een Botox® behandeling?

De vragen die mij het meest door klanten worden gesteld gaan over het zelfde onderwerp: de veiligheid en risico's van behandelingen met Botox®. Er zijn veel wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar de veiligheid en de werkzaamheid van Botox®. In dit artikel probeer ik een zo volledig mogelijke, inzichtelijke samenvatting te geven van de feiten.De veiligheid van Botox®


De veiligheid van Botox® voor cosmetische doeleinden is uitgebreid onderzocht en bevestigd. Botox® wordt al sinds de jaren 70 gebruikt voor het behandelen van overactieve spieren, bijvoorbeeld bij spierspasmen of een overactieve blaas. Met het middel is dus veel ervaring.


Aan het einde van de 20ste eeuw werden ook de positieve effecten van Botox® voor de behandeling van rimpels ontdekt.

Twee grote studies naar de werkzaamheid en veiligheid van het product voor cosmetische doeleinden bevestigden de veiligheid en werkzaamheid, en zorgden ervoor dat Botox® sinds 2002 ook geregistreerd is voor de behandeling van fronsrimpels. Vele studies volgden, en later werd Botox® ook geregistreerd voor de behandeling van kraaienpootjes en voorhoofdslijnen.


Tot op heden zijn geen schadelijke effecten van het gebruik van Botox® bekend, zowel dus op korte als lange termijn. De meeste studies hebben de veiligheid op korte termijn onderzocht, studies over veiligheid op de langere termijn zijn schaarser. Het product Botox® is dus veilig en effectief, maar dat betekent niet dat er géén risico's verbonden zijn aan een behandeling met Botox®.De risico's van een Botox® behandeling.


De risico's van een behandeling met Botox®, ook wel complicaties van behandeling genoemd, verschillen per behandeld gebied. De meest voorkomende complicatie is een blauwe plek ter plaatse van de injectie. De kans hierop is groter wanneer je medicijnen gebruikt die de bloedstolling vertragen, zoals bloedverdunners. Ook een zwaar gevoel van de wenkbrauwen en het zakken van een ooglid (ptosis) zijn zeldzamere maar bekende complicaties.


Uit de onderzoeken kwam naar voren dat de kans op een complicatie klein is wanneer uw behandelaar ervaring heeft en een juiste injectietechniek hanteert. Het is daarom van belang om een ervaren behandelaar te vinden die zich aan richtlijnen en kwaliteitseisen houdt.


Complicaties zijn vaak niet ernstig, en ze zijn van voorbijgaande aard. Dat betekent niet dat een complicatie niet héél vervelend kan zijn. Het is slim om ongewenste effecten van een behandeling met Botox® zo snel mogelijk te melden aan uw arts. Wellicht kan deze de het probleem verhelpen, of kan verergering worden voorkomen.Off-label use van Botox®


Botox® wordt ook gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het is geregistreerd. Dit wordt "off-label" gebruik genoemd. Wanneer er sprake is van off-label gebruik van een geneesmiddel, is de arts wettelijk verplicht om u hiervan op de hoogte te brengen, en moet dit worden geregistreerd en ondertekend (informed consent). Op deze manier geeft u te kennen dat u op de hoogte bent van de risico's en dat de arts een gebied behandelt waarvoor het middel oorspronkelijk niet is geregistreerd.Een goed gesprek met uw behandelaar


Ook hoort uw behandelaar voorafgaand aan een behandeling een vraag gesprek met u te voeren over uw medische voorgeschiedenis. Zaken als medicatie gebruik, allergieën en eerdere behandelingen en reacties daarop, worden met u doorgenomen.


Uw behandelaar is bij wet verplicht om redenen om niet te behandelen (contra-indicaties) uit te sluiten, en u te informeren over de risico's.

Elk half jaar opnieuw hoort u daarom een formulier te ondertekenen waarin u verklaart dat u op de hoogte bent van de risico's. Bij Arts & de Jonge wordt strikt gehouden aan de eisen conform de geldende wetten, en het voldoen daaraan is gecontroleerd door de Inspectie van de Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ).


Een geïnformeerde keuze maken


Bij Arts & de Jonge vinden we het belangrijk dat u als klant een geïnformeerde keuze maakt over het ondergaan van een cosmetische behandeling. Een geïnformeerde keuze kunt u alleen maken wanneer u goed wordt geïnformeerd over de behandeling.


Wij vinden het niet uw verantwoordelijkheid dat u goed bent geïnformeerd, dat is de verantwoordelijkheid van uw behandelend arts.

Uw behandelend arts hoort u dus goed in te lichten. Niet alleen over de positieve effecten van Botox®, maar ook de mogelijke nadelige effecten ervan.


Bij Arts & de Jonge wordt geen enkele behandeling uitgevoerd voordat de klant goed op de hoogte is van alle voor en nadelen, en dit is bevestigd door het ondertekenen van een informed consent formulier.


Heeft u vragen over een behandeling met Botox®? Of wilt u naar aanleiding van dit artikel meer informatie over de risico's van een behandeling? Twijfel niet om vrijblijvend een oriënterend gesprek in te plannen. Ook kunt u ons bereiken via telefoon, mail of WhatsApp.


Openingstijden

Behandeling uitsluitend op afspraak in de klinieken van SkinDoctor in Rotterdam, Den Haag en Wassenaar.

Kantoor

Wijnbrugstraat 115

3011XW, Rotterdam

info@artsendejonge.nl

WhatsApp: 0651522737

  • Instagram - Black Circle

© 2017-2020 Arts & de Jonge - KVK: 69865183 - BTW: NL215612164B01